Oddajte pobudo

Mednarodno zasedanje Odbora OECD

Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi izkušenj, predstavitvi dobrih praks držav članic, sodelovanju in seznanitvi z aktualnim dogajanjem na področju mednarodnega sodelovanja, boljše zakonodaje in presoje učinkov predpisov.

Razprava je bila razdeljena na 3 sklope: - mednarodno zakonodajno sodelovanje, - predstavitev dobrih praks in - okrogla miza o reformi zakonodaje.

Na zasedanju je bilo izpostavljeno, da se članice med enajstimi mehanizmi na področju mednarodnega regulatornega sodelovanja (IRC - International Regulatory Co-operation) v vse večji meri uporabljajo sporazume o vzajemnem priznavanju (MRA), medtem ko je glavni cilj sodelovanja pospeševanje dostopa do trga z odpravo dvojnega testiranja, certificiranja oz. nadzora.

V okviru predstavitve dobrih praks s področja boljše zakonodaje so bile predstavljene iniciative implementirane v Avstraliji, Franciji in na Japonskem. V razpravi je sodelovala tudi predstavnica EK, ki je predstavila smernice delovanja novo nastale EK. Japonska je predstavila koncept ABENOMICS, ki zagovarja agresivno monetarno politiko ter fleksibilno fiskalno politiko v skladu s strategijo za razvoj, Francija pa je predstavila inovativen pristop k sodelovanju z zainteresiranimi deležniki.

Osrednja tema okrogle mize je bila RIA (Regulatory Impact Assessment) oz. presoja učinkov predpisov, globalni trendi in izzivi. Predstavljeni so bili preliminarni rezultati analize vprašalnika v okviru OECD Regulatory Policy Outlook, kjer se je pokazalo, da se pri večini držav članic kljub zakonodajnem okviru, ki obvezuje pripravljalce predpisov k izvedbi presoje posledic, tav praksi ne izvaja učinkovito.

Ugotovljeno je bilo, da moramo države članice dati večji poudarek na integraciji presoje učinkov predpisov v zgodnje faze priprave predpisov, dosledno vključevanje strokovne in zainteresirane javnosti in implementaciji ex-post evalvacije, saj to vodi v povečano legitimnost odločitev, krepi pa se tudi odgovornost in transparentnost odločanja.