Oddajte pobudo

Konferenca Presoja učinkov na prostor: Uvajanje presoje učinkov na prostor v Sloveniji in različni pristopi k presoji v čezmejnem prostoru

Ilustracija: Manca Krošelj

Na konferenci v Ljubljani 30. novembra 2023 je dr. Nataša Bratina z Ministrstva za naravne vire in prostor izpostavila ključno vlogo presoj učinkov na prostor pri oblikovanju javnih politik za učinkovitejše reševanje prostorsko razvojnih izzivov. Predstavili so rezultate dveh projektov, enega z mednarodno pilotno aktivnostjo za Teritorialno Agendo 2030 in drugega z razvojem orodja za usklajenost državnih politik s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050. Udeleženci so se seznanili s tujimi pristopi in slovenskimi primeri, vključno s čezmejnim urbanim območjem Mestne občine Nova Gorica. Konferenca je poudarila nujnost sodelovanja deležnikov ter izmenjave znanja za boljši, pravičen in zelen prostorski razvoj.

Na konferenci se je s strani Ministrstva za Javno upravo v sodelovanju s Službo Vlade Republike Slovenije za Zakonodajo predstavljala metodologija za presojo učinkov na različna družbena področja in Modularnega orodja za pripravo elektronskih dokumentov. Poudarilo se je sodelovanje z deležniki pri pripravi metodologije in področja, na katerih je ta uporabna. Projekt prispeva k učinkovitemu zmanjšanju birokracije in izboljšanju javnih storitev v Sloveniji.