Oddajte pobudo

Konferenca o potencialih krožnega gospodarstva v Zasavju

V sredo, 14. junija 2017, je v Hrastniku potekala konferenca »Potenciali krožnega gospodarstva v Zasavski regiji – krožno gospodarstvo in inovativnost«, kjer so bili predstavljeni krožni modeli gospodarstva in njihovo povezovanje z inovativnostjo.
Pomembno je, da tudi inovatorji pri snovanju novih proizvodov in storitev vključijo vidike krožnega gospodarstva in pri tem upoštevajo trajnostni vidik, ki se odraža na vplivu na okolje in snovnem kroženju.
Posebna pozornost je bila namenjena predstavitvi SRIP Mreže (Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo) za prehod v krožno gospodarstvo in uvajanju digitalizacije na področju krožnega gospodarstva. Na okrogli mizi pa so bili predstavljeni tudi primeri dobre prakse prehoda na krožno gospodarstvo v Zasavju.
Udeležence konference, med katerimi so bili predstavniki stroke, ministrstev, gospodarstva, lokalnih skupnosti in civilne družbe, smo seznanili tudi z e-storitvami: Stop birokraciji, e-Vem, e-Uprava in OPSI.