Oddajte pobudo

Kakšna je pozicija Slovenije na ključnih področjih po raziskavah "Doing Business" 2013

Svetovna banka od leta 2002 opravlja analizo Doing business, ki se osredotoča na predpise in njihovo izvrševanje, ki vplivajo na mala in srednje velika podjetja v 185 državah. Prvotni cilj analize je zagotoviti objektivnost, razumevanje in izboljšanje zakonodajnega okolja za podjetja.
Zadnje poročilo izvaja preglede zakonodajnih obremenitev na 11 področjih iz 185 ekonomij. Merijo se predvsem podatki o tem, koliko je potrebnih postopkov, koliko časa potekajo, koliko dokumentov je potrebno priložiti, na kakšen način se pridobijo informacije, ipd. Slovenija se po zadnji raziskavi oziroma analizi Svetovne banke (Doing Business) uvršča na 37. mesto na področju Enostavnost poslovanja in na 28. mesto na področju Enostavnosti ustanavljanja podjetji. Za leto 2013 so za Slovenijo pričakuje, da bomo na področju Enostavnosti poslovanja napredovali za dve mesti, in sicer na 35. mesto  (kot primerjava: Slovenija v letu 2013 na 35. mestu, Avstrija: 29., Nemčija: 20., Italija: 73. , Hrvaška: 84., Madžarska: 54). V primerjavi z letom 2007 je pričakovano, da bo Slovenija v letu 2013 na področju Enostavnosti poslovanja napredovala za 26. mest. Slovenija je najbolj napredovala na področju Enostavnost ustanavljanja podjetji, saj smo v primerjavi z letom 2007 v letu 2011 napredovali za 70. mest in trenutno zasedamo 28. mesto. Razlog za tolikšen porast je predvsem v pridobitvi naziva dobra praksa, ki si ga je Slovenija prislužila z vzpostavitvijo sistema e-VEM. Na ta način je postala druga država v EU, ki je zagotovila brezplačne postopke registracije podjetji (prva je bila Danska). Kljub opaznemu napredku pa so še vedno možne dodatne izboljšave. Kot primer se lahko izpostavi Makedonija, ki je po podatkih Svetovne banke na področju Enostavnosti poslovanja na 23. mestu in ena izmed držav, ki je izvedla dobro prakso, da se postopek ustanavljanja podjetja  izvaja po e-poti. Na področju Plačevanje davkov, bo po napovedih analize Slovenija v letu 2013 zasedala 63. mesto in bo v primerjavi z letom 2012 napredovala za 17. mest. Napredek je poledica sistematičnega reševanja ukrepov na tem področju, med katerimi je tudi ukrep Poenostavitev sistema plačevanja davkov in drugih obveznih prispevkov, katerega ključna poenostavitev je zmanjšanje števila plačilnih nalogov in zmanjšanje števila podračunov na katere davčni zavezanci vplačujejo svoje obveznosti, kar posledično predstavlja manjšo porabo časa in nižje stroške plačilnega prometa. Ocenjeni prihranki za mikro podjetja so 3.935.604,74 EUR, za mala, srednja in velika podjetja pa 1.165.597,30 EUR. Skupni prihranki tako znašajo 5.101.207,04 EUR na letni ravni. Tabela: Predvideni rezultati Slovenije po posameznih področjih za leto 2013, na podlagi analize Doing Business (Svetovna banka) Izpostaviti je potrebno, da se Slovenija na ravni EU uvršča med tri države, ki so pri izvajanju ukrepov za poenostavitev poslovnega okolja najbolj napredovale. Gre za rezultat sistematičnega in vztrajnega dela na izvajanju ukrepov poenostavitve zakonodaje na področju odprave administrativnih ovir in zmanjšanja zakonodajnih bremen od leta 2005 dalje. Kljub vloženim naporom za izboljšanje stanja v preteklih letih, smo še vedno slabi na področju pridobivanja gradbenih dovoljenj (61. mesto) in tudi na področju čezmejnega poslovanja (57. mesto). Tudi področje registracije nepremičnine (zemljiška knjiga) se je stanje izboljšalo, še vedno pa dosega dokaj slab rezultat in sicer 79. mesto (pred uvedbo e-ZK, 99. mesto). Izredno slabo stanje je na področju Pridobivanja kreditov, kjer zasedamo 97. mesto (v primerjavi z letom 2007 smo padli za kar 49. mest). Odraz stanja na lestvici je trenutna situacija v bančnem sektorju. Ključno za Slovenijo je nadaljevanje z izvajanjem aktivnosti za izboljšanje poslovnega okolja na ključnih področjih, na katerih tudi po drugih analizah dosegamo slabše rezultate.