Oddajte pobudo

Javna uprava bo poslej še bolj približana potrebam svojih uporabnikov

Javna uprava
Novela Zakona o splošnem upravnem postopku: uprava brez obrazcev
Novela zakona je zavezala upravo k bolj doslednemu upoštevanju standardov v smeri prijazne, kakovostne in učinkovite uprave.  Uradna oseba bo, če bo to želela stranka, sama izpolnila obrazec oziroma vlogo, če jo upravni postopek predvideva.  Večina upravnih organov že sedaj pomaga strankam pri izpolnjevanju različnih obrazcev.  Veliko upravnih postopkov, predvsem na upravnih enotah, poteka s pomočjo informacijskega sistema in  strankam posebnih obrazcev ni potrebno izpolnjevati.  V praksi pa se še pogosto zgodi, da se postopki preveč birokratizirajo. Še vedno se pripravljajo neprijazni obrazci, v katere je potrebno vpisovati vrsto podatkov, ki v konkretnem postopku niso nujno potrebni.  Nemalokrat se tudi zgodi, da morajo stranke v dokaj enostavnih postopkih izpolnjevati nepotrebne,  obsežne in zahtevne obrazce (kot  je npr. vloga za štipendijo ali podaljšanje pravice do znižanega plačila vrtca). Novela zakona bo imela pozitivne učinke tako na javno upravo kot na državljane. Ob popolnih vlogah  in pravilno izpolnjenih obrazcih bo upravni postopek potekal hitro in ekonomično. Menimo, da se bodo skrajšali roki za odločanje v postopkih. Poenostavili se bodo obrazci,  ker bodo predloge za poenostavitev podali sami uradniki. Še več, večina postopkov se bo avtomatizirala z orodji informacijske tehnologije in obrazci ne bodo več nujno potrebni.  Pospešili bomo e-poslovanje, saj bo odprava obrazcev omogočala pripravo prijaznejših aplikacij za oddajo elektronskih vlog.  Da bi se organi lažje prilagodili na novo stanje, je v zakonu uvedeno šestmesečno prehodno obdobje. Na področju uveljavljanja socialnih pravic pa bo sprememba začela veljati 1.1.2015. Do takrat bomo v sodelovanju s pristojnim ministrstvom uspeli realizirati načrtovane spremembe zakonodaje, ki bodo omogočile enostavnejše in manj birokratsko poslovanje centrov za socialno delo na področju uveljavljanja socialnih pravic.  Izvedeni ukrep je le eden izmed ukrepov v okviru programa STOPbirokraciji, ki ga intenzivno izvajamo na Ministrstvu za notranje zadeve s ciljem »javna uprava brez obrazcev«.  Vzpostavili smo tudi spletni portal STOP BIROKRACIJI! Namen portala je komunikacija z gospodarstvom in državljani, predvsem pa zbiranje predlogov, ki nam omogočajo oblikovati program ukrepov. Če se srečujete s težavami in birokratskimi postopki in imate konkretne predloge in morebitne rešitve, vas vabimo k obisku portala. Prispele pobude strokovna ekipa na MNZ pregleda in takoj posreduje v reševanje pristojnim organom.  V sodelovanju s pristojnimi resorji predloge preučimo. Po potrebi jih uvrstimo v program za odpravo administrativnih ovir, ki se tako ves čas sproti dopolnjuje. Največ pobud, ki smo jih prejeli doslej, je bilo s področja javne uprave in pravosodja, področja infrastrukture in prostora, gospodarstva in varstva okolja.