Oddajte pobudo

Jasnejša razmejitev gostinske dejavnosti in turizma na kmetiji

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 58/14 - 28. julija 2014. Določeni so pogoji za opravljanje dejavnosti, pri čemer je poudarek  na povezavi med osnovno in dopolnilno dejavnostjo. Zahtevani so deleži lastnih surovin. To se ugotavlja iz evidenc o nabavi surovin, ki jih morajo nositi nosilci dejavnosti.

Uredba je natančneje definirala pogoje in zahteve za posamezne dopolnilne dejavnosti. Uvedla se je močna povezava med primarno in proizvodno naravnanimi dopolnilnimi dejavnostmi. Z uredbo je uvedeno obvezno vodenje evidenc, ki prav tako ureje navezavo na primarno kmetijsko dejavnostjo.