Oddajte pobudo

Izzivi merjenja in zmanjševanja posrednih stroškov zakonodaje

Zakonodajni odbor za politiko (Regulatory Policy Committee) in Direktorat za javno upravo in teritorialni razvoj (Directorate for Public Governance and Territorial Development) sta pod okriljem OECD, 11. in 12. junija 2012,  v Berlinu  izvedla 4. strokovno delavnico"Ponovno povečevanje rasti - izzivi merjenja in zmanjševanja posrednih stroškov, ki jih povzroča zakonodaja". Zakonodajni odbor za politiko (RPC) je bil ustanovljen s strani Sveta OECD leta 2009 za pomoč državam članicam in nečlanicam pri gradnji in krepitvi svoje zakonodajne reforme in izmenjavi dobrih praks. Direktorat za javno upravo in teritorialni razvoj daje poudarek na institucionalnem oblikovanju in izvajanju boljših politik ter podpira vzajemno učenje in razširjanje najboljših praks v različnih družbenih in tržnih razmerah. Cilj je pomagati državam zgraditi boljše sisteme vladanja in izvajanja politik na nacionalni in širši ravni, ki vodijo v trajnostni gospodarski in družbeni razvoj. Strokovna delavnica v Berlinu je bila organizirana kot del programa OECD za merjenje zakonodajnih reform, ki obravnava dve zelo pomembni tematiki za zakonodajni odbora za politiko (RPC) in OECD: - kako lahko države pokažejo, da naložbe v njihove sisteme za zakonodajno   politiko in upravljanje, prinašajo izboljšave na nivoju gospodarstva in družbe - kako lahko ugotovijo, kje bi bilo potrebno nadaljevati z nadaljnjim   razvojem priprave boljše zakonodajne politike, ki bi prinašala želene rezultate

Cilj delavnice je bil deliti pristope in tehnike za merjenje posrednih stroškov in opredelitev strategij za zmanjšanje regulatornih stroškov, ki posledično vplivajo na ponovno rast in zagotavljajo boljše rezultate za poslovno in družbeno okolje. Delavnica je omogočila izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter se osredotočila tako na tehnične izzive pri ocenjevanju posrednih stroškov in koristi predpisov kot opredelitvi političnih izzivov pri zmanjševanju stroškov z namenom spodbujanja ustvarjanja kakovostnega zakonodajnega okolja. Od leta 2009 je bilo organiziranih že več tovrstnih strokovnih delavnic, ki so del programa merjenja zakonodajnih reform. Usmerjevalna skupina je ad hoc skupina, sestavljena iz delegatov zakonodajnega odbora za politiko (RPC) in ima svetovalno vlogo pri sekretariatu OECD v času trajanja programa. Član usmerjevalne skupine so trenutno delegati iz naslednjih držav OECD: Avstralija, Kanada, Belgija, Danska, Nemčija, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Španija, Velika Britanija in ZDA. Vir: RE-BOOSTING GROWTH: OVERCOMING CHALLENGES TO MEASURING AND REDUCING COMPLIANCE COSTS, 4th Expert Meeting on Measuring Regulatory Performance, FINAL AGENDA, junij 2012