Oddajte pobudo

Izzivi in perspektiva kakovosti, dobrih praks in modela CAF 2013 v javni upravi

Konferenca je eden izmed osrednjih dogodkov na področju kakovosti v javni upravi, kjer organizacije zasebnega in javnega sektorja predstavijo svoje izkušnje, dosežke in dobre prakse ter krepijo zavest o pomenu kakovosti za doseganje uspešnosti delovanja sleherne organizacije. Obenem bodo predstavljeni tudi temeljni poudarki novega modela CAF (Common Assesment Framework) 2013, ki v slovenski in evropski javni upravi že dobro desetletje več kot dva tisoč organizacijam uspešno spodbuja stalne izboljšave in napredek v delovanju. Nova različica modela nam omogoča, da bi lahko še bolje podprli naša skupna prizadevanja za takšno upravo, ki deluje profesionalno, strokovno in skladno z načeli dobrega upravljanja za državljane in druge deležnike.

Izhaja se iz prepričanja, da slovenska javna uprava lahko še izboljša svoje rezultate in poveča koristi za državljane in druge deležnike ter obenem zviša raven zaupanja v svoje delo in poslanstvo, ki ga opravlja. Konferenca vam lahko ponudi koristne informacije, izmenjavo dobrih praks in izkušenj, obenem pa ustvarja sinergijo in tlakuje pot za vpeljavo sistemskih rešitev na področju stalnih izboljšav. Predstavitve: Predstavitev Glavni poudarki modela Caf 2013
Predstavitev TPV d.d. Novo mesto
Predstavitev UE Krško
Predstavitev UE Novo mesto