Oddajte pobudo

Izpolnite anketo in prispevajte k odpravi administrativnih ovir za razvoj malih in srednjih podjetij v Sloveniji

Fakulteta za upravo v okviru znanstveno-raziskovalnega (ARRS) projekta »Delovanje javne uprave in procesna (de)birokratizacija v smislu razvoja malih in srednjih podjetij: primerjalna analiza Slovenije in Hrvaške« izvaja raziskavo o odpravi administrativnih ovir. Z anketnim vprašalnikom želijo raziskovalci s Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani ugotoviti razumevanje pojma administrativne ovire in oceniti trenutno stanje glede administrativnih opravil v podjetju (malih in srednjih podjetij - MSP) po posameznih ključnih področjih ter oblikovati rešitve in ukrepe za odpravo administrativnih ovir.

Povezava na anketo: https://www.1ka.si/a/107604

Anketa, katere izpolnitev traja cca 7-10 minut, je anonimna, rezultati bodo obdelani le zbirno in bodo predstavljeni na omizju.
 
Izpolnitev kratke ankete je možna do 28. 11. 2016.

Rezultati bodo temelj za nadaljnje ukrepe, oblikovani v sodelovanju med pristojnimi ministrstvi, v koordinaciji MJU in MGRT, in zbornicami, OZS in GZS.

Za morebitna vprašanja se lahko obrnete na vodjo projekta: aleksander.aristovnik@fu.uni-lj.si
 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in Vas lepo pozdravljamo.
Projektna skupina Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani.