Oddajte pobudo

Forum obrti in podjetniševa 2013

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je pripravila Zahteve obrti in podjetništva 2013, ki jih je predstavnikom Vlade RS in javnosti predstavila na Forumu obrti in podjetništva v četrtek, 10. maja, s pričetkom ob 14. uri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Zahteve so lahko podlaga za spreminjanje zakonodaje v luči oživitve in konkurenčnosti zlasti slovenskega malega gospodarstva. OZS tako sporoča, da bo tudi v prihodnje aktivno zastopala interese svojih članov, obrtnikov in malih ter mikro podjetnikov. Iz Zahtev obrti in podjetništva 2013 izhaja tudi poglavje odprave administrativnih ovir, v okviru katere OZS podaja svoja stališča:
"V Sloveniji je bilo v zadnjih letih odpravljenih veliko administrativnih ovir, žal pa se s sprejemom novih zakonskih ureditev tako na ravni EU kakor nacionalni ravni vedno znova pojavljajo nove. Zbornica v letošnjih zahtevah opozarja na administrativne ovire na področju deregulacije poklicev in vstopa v dejavnosti, čezmejnega opravljanja storitev, pridobivanja dovoljenj za gradnjo, obvezne prijave kratkotrajnih del na višini, delovnih dovoljenj za tuje delavce, varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in plačevanja nadomestil za avtorske pravice." Vabljeni, da si več preberete tukaj.