Oddajte pobudo

Filmska industrija potencial za filmski turizem

Enotna zbirka ukrepov

Glavne prednosti evropskega spodbujanja vlaganj v avdiovizualno produkcijo vplivajo na ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj kulturnega proizvoda, razvoja mednarodnega filmskega sodelovanja in mednarodnih koprodukcij, kot tudi razvoja avdiovizualne in filmske stroke ter dejavnosti in rasti zaposlovanja v Republiki Sloveniji kot produkcijski lokaciji.

Spodbude so namenjene zlasti tujim produkcijam, ki bodo v celoti ali delno izvajale produkcijo filmov na slovenskem ozemlju, in jim omogoča vračilo stroškov v višini 25 odstotkov skupnih stroškov za produkcijo.

Ne le, da zagotavljajo začasne zaposlitve in plačila izvedbenim in produkcijskim podjetjem ali samozaposlenim s področja avdiovizualne dejavnosti, lokalnim izvajalcem in obrtnikom v času snemanja, mednarodne izkušnje kažejo dolgoročne učinke na t.i. filmski turizem. Razvoj filmske industrije tako lahko znatno koristi razvoju turistične destinacije kot blagovne znamke, vendar le, če je pravilno vključena v celostno strategijo razvoja turizma.

Prva proračunska sredstva za izvajanje ukrepa so načrtovana za leto 2018 v višini 1 mio EUR.
Ukrep je bil vključen v Enotno zbirko ukrepov in evalviran s strani Ministrstva za javno upravo. Celotna evalvacija je objavljena na naši spletni strani.