Oddajte pobudo

Evropska sredstva za državni računalniški oblak

Z državnim računalniškim oblakom bo vzpostavljena celovita informacijsko-komunikacijska infrastruktura, ki bo državnim organom omogočila tudi vzpostavitev sektorskih informacijskih platform. Lažje in enostavnejše bo izpolnjevanje zahtev Direktive Evropske unije o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja, po pospešenem odpiranju teh podatkov, zagotovitvi okolja za spodbujanje izdelave in trga e-storitev s pomočjo odprtih podatkov in storitev, ki so na ta način ne le ponovno uporabljivi, temveč na voljo tudi malim in srednjim podjetjem ter inovatorjem za vzpostavitev inovativnih rešitev.

Državni računalniški oblak bo neposrednim proračunskim uporabnikom omogočil, da bodo hitreje in ceneje dosegli svoje poslovne cilje. Z njim se bo izboljšala dostopnost elektronskih storitev in medsebojna kompatibilnost sistemov ter utrdil enoten pristop na pravnem, organizacijskem, semantičnem in tehničnem nivoju. Uporabniku učinkovitejše in prijaznejše okolje bo tako omogočalo rast uspešne in kakovostne javne uprave. Naložba je vredna dobrih 14,4 milijonov evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj bo od tega prispeval nekaj več kot 12,2 milijona evrov. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko - razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Informacijska družba. Vir: Spletna stran MNZ, 16. 9. 2014