Oddajte pobudo

Evalvacija ukrepa Izdajanje certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika

Od šolskega leta 2016/2017 dalje se certifikati z evropsko ravnjo znanja tujega jezika podeljujejo avtomatično v okviru splošne in poklicne mature.

Z vpeljavo novosti, ki je določena v Pravilniku o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika tako dijaki splošne in poklicne mature ne potrebujejo več certifikatov pridobivati sami in na lastne stroške. Ob pogoju, da dosežejo dovolj točk iz znanja tujega jezika na maturi, ustrezne certifikate o doseženi ravni znanja tujega jezika prejmejo brezplačno ob maturitetnem spričevalu. Trenutno se med jezike, za katere se izdajajo certifikati, uvrščajo angleščina, nemščina, italijanščina, španščina in francoščina. Certifikate izdaja Republiški izpitni center (RIC).

V okviru evalvacije ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov, ki je bila pripravljena na Ministrstvu za javno upravo, se ocenjuje, da je sprejeti predpis omogočil prihranke v višini 524.870,20 EUR.

Evalvacija ukrepa "Izdajanje certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika" je objavljena na naši spletni strani.