Oddajte pobudo

»Europe can do better« - dobre prakse držav članic EU

Predsednik visoke skupine (HLG, High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens) za odpravo administrativnih bremen, dr. Edmund Stoiber, je v Bruslju predstavil poročilo »Europe can do better«, ki vsebuje primere najboljših praks implementacije EU zakonodaje v posameznih državah članicah na administrativno najmanj obremenjujoč način.

Visoka skupina za odpravo administrativnih ovir je neodvisna svetovalna skupina, ki je bila ustanovljena leta 2007, in sicer z namenom svetovanja Evropski komisiji pri implementaciji Akcijskega programa za odpravo administrativnih bremen EU zakonodaje za 25 % do konca leta 2012.

Iz poročila izhaja, da obstaja veliko možnosti in načinov za učinkovitejšo implementacijo EU zakonodaje v posameznih državah članicah, saj skoraj tretjina administrativnih bremen, ki izvirajo iz EU zakonodaja ne izvira iz same neučinkovite zakonodaje, temveč zaradi neoptimalne implementacije EU zakonodaje na nacionalni nivo. Optimalna implementacija in izogibanje prenormiranju EU zahtev in standardov je zato bistveno za učinkovitejše delovanje in dvig konkurenčnosti podjetji.

Na nacionalni ravni naj bi države članice okrepile prizadevanja za vključevanje načel priprave boljših predpisov (smart regulation) v zakonodajni postopek in poskrbele za strukturiran pristop k izvajanju presoje posledic učinkov predpisov in politik. Poleg omenjenega je potrebno pri pripravi predpisov v kar najzgodnejši fazi vključiti ključne deležnike ter spodbujati k spremembi kulture v državnih organih s posebnim poudarkom na usmerjenosti h končnim uporabnikov.

Ob tem je bila izdana tudi brošura (Best practices for reducing administrative burdens) v kateri so povzeta ključna priporočila s predlaganimi koraki za učinkovito implementacijo EU zakonodaje ter konkretni primeri dobrih praks držav članic.
Predlagani koraki zajemajo vprašanja glede:

•    izmenjave dobrih praks,
•    sistematične uporabe presoje posledic učinkov predpisov in politik,
•    prenormiranja EU zahtev/standardov (gold-platinga),
•    upoštevanja načela »mislimo in ravnajmo najprej za male« (MSP test),
•    določanja zakonodajnih zahtev ob upoštevanja tveganja,
•    elektronskih rešitev in
•    ponovne uporabe že pridobljenih podatkov.

V poročilu »Europe can do better« si lahko preberete 74 konkretnih primerov dobrih praks implementacije EU zakonodaje v posameznih državah članicah, v posebej izdani brošuri pa si lahko preberete povzetke poročila.

Ena izmed 74 najboljših praks v EU na področju zmanjševanja administrativnih ovir je tudi slovenska rešitev, in sicer vzpostavitev spletnega portala za podjetnike e-VEM, ki je čas za registracijo podjetja skrajšala s 60 na največ tri dni. Tako je bilo leta 2011 prek portala e-VEM oddanih 164.252 vlog za ustanovitev gospodarskih družb, od tega 113.001 na daljavo ter 52.421 vlog za samostojne podjetnike, od tega 7.279 na daljavo.

Celotno poročilo »Europe can do better« in več informaciji o odpravi administrativnih ovir na ravni EU si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije.