Oddajte pobudo

Enostavneje do subvencionirane vozovnice za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih

Država v veliki meri subvencionira ceno vozovnice za vse tiste dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo za to pravico zahtevane pogoje. Dolžnost upravičencev do subvencionirane vozovnice je, da morajo zanjo zaprositi pred začetkom svojega šolskega oziroma študijskega leta. Pogoj za pridobitev je prehodno izpolnjena in poslana vloga.

Od avgusta 2017, se je pri načinu vlaganja vlog uvedla velika sprememba, poleg osebnega vlaganja vlog, je od možna tudi oddaja eVloge preko spletnega portala eUprava. Upravičenec z e-identiteto vstopi v portal eUprava, na ta način izkazuje svojo identiteto, nadalje je postopek v primerjavi z izpolnjevanjem fizične vloge, zelo poenostavljen. Vlagatelju v eVlogo ni potrebno vnesti svojih osebnih podatkov, le-ti se namreč samodejno pridobijo iz državnih registrov. Vlagatelj mora samo izpolniti vstopno in izstopno postajo avtobusa ali vlaka. Po odobritvi, vlagatelj prejme kodo, s katero lahko nadaljuje nakup vozovnice na spletni strani prevoznika. Vozovnica se samodejno naloži na njegovo kartico ob prvi validaciji na prevoznem sredstvu.

Dejansko stanje je natančneje opisano v evalvacijskem poročilu, katerega cilj je prikazati oceno administrativnih razbremenitev za glavne deležnike v procesu pridobitve pravice do subvencionirane vozovnice. Evalvacija prikazuje, koliko potencialnega prihranka bi neka pričakovana rast uporabe elektronske vloge lahko prinesla, tako upravičencem, kot prevoznikom. Ključni pristop vrednotenja v evalvaciji je bila kvantitativna metoda ocenjevanja in s tem prikaz stroškovnega ter ekonomskega vidika vrednotenja. Ugotovljeno je bilo, da je razmerje med osebnim in elektronskim vlaganjem eVloge na eUpravi, po treh letih delovanja tako rekoč ostalo nespremenjeno. 96% je bilo vlog, ki so bile oddane osebno na prodajnih mestih, 4% vlog je bilo oddanih preko portala eUprava. Da bi lahko bolje razumeli trenutno stanje uporabe eVloge se je v sklopu evalvacije izvedlo tudi anketo.

Potencial povečanja uporabe eVloge je v ciljno orientirani promociji, zato se predlaga, da se pri nadaljnjem načrtovanju promocij vzame v obzir tudi izsledke iz analize. Glede na pričakovanja ciljne populacije se je potrebno pri nadaljnjih promocijskih aktivnostih osredotočiti na splet ter na izobraževalne institucije, saj gre za mesta, kjer mladi pričakujejo informacije.

Izbrana metoda vrednotenja je v procesu evalvacije pokazala, da bi lahko bili, ob predvideni rasti uporabe eVloge skupno ocenjeni prihranki, tako upravičencev do subvencionirane vozovnice, kot prevoznikov, 409.415 EUR na 3-letni ravni.

Izpostavili bi kvalitativni učinek uvedbe elektronske vloge, saj gre predvsem pri upravičencih do subvencionirane vozovnice za poenostavitev procesa vlaganja vlog in s tem tudi prihranek časa.