Oddajte pobudo

Elektronsko tudi vročanje obvestil o pobotih - nova storitev v okviru portala e-Davki

Finančna uprava RS ( v nadaljevanju FURS) je 3. 11. 2014 na portalu e-Davki uvedla novo storitev obveščanja zavezancev o izvršenih pobotih in spremembah na kontih. Zavezanci so bili do sedaj o zneskih pobota višjih od 10 EUR obveščeni pisno najpozneje v 15 dneh.
Vzporedno z elektronskim obveščanjem bo v prehodnem obdobju FURS obvestila o pobotih pošiljal tudi papirno. Po 1. 1. 2015 pa bodo zavezanci obveščeni zgolj še preko omenjenega portala v storitvi e-Vročanje.

V lanskem letu je bilo po podatkih FURSa izdanih 116.681 obvestil o spremembah na kontih in izvršenih pobotih, v letošnjem letu pa 57.519 obvestil, kar ni malo.

Na FURSu pojasnjujejo, da imajo že sedaj preko portala e-Davki na podlagi e-Vročanja opominov avtomatičen dostop do teh podatkov pravne osebe in samostojni podjetniki, medtem, ko bodo fizične osebe prejele obvestila samo ob prijavi v e-Vročanje. Ob tem FURS sporoča, da lahko zavezancem obvestila pošljejo tudi po elektronski pošti, kar je še posebej koristno v primerih, ko v imenu zavezanca dostopa do e-Davkov le pooblaščenec, zavezanec oziroma dolžnik pa prek portala eDavki ne vidi, da je prejel opomin in po novem tudi obvestilo o pobotu. FURS poziva vse tiste fizične osebe, ki še niso uporabniki e-Davkov, da to čim prej postanejo, saj naj bi poleg že obstoječih storitev v prihodnje ponudili tudi nove. Omenjena storitev je v prvi vrsti namenjena podjetjem in s.p.-jem, vendar je zanimiva tudi za posameznike, pri katerih je pobot možen pri dohodnini. Omenjena uveljavitev nove storitve na portalu e-Davki, pomembno vpliva na prihranke javne uprave. Vir: Dnevnik, 3. 11. 2014