Oddajte pobudo

eBOL - Bolniški listi v e-obliki razbremenjujejo delodajalce

Od 1. 1. 2020 lahko delodajalci na portalu SPOT (e-VEM) dostopajo do elektronskih bolniških listov (v nadaljevanju eBOL). Mesec januar 2020 velja za prehodno obdobje, v katerem bodo zdravniki izdajali bolniške liste tako v elektronski kot tudi v tiskani obliki, od 1. 2. 2020 le še v elektronski obliki. 

Kako do e-bolniškega lista kot delodajalec?

  • potrebujete digitalno potrdilo
  • ustrezno pooblastilo za dostop do eBOL (če niste zakoniti zastopnik)

Dodatna poenostavitev pri uvedbi eBOL je nov vmesnik za prenos e-bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače, ki je sestavljen iz dveh modulov:

  • eBOL, ki omogoča pregled in prenos izdanih in preklicanih elektronskih bolniških listov (eBOL) za zaposlene,
  • eNDM, ki z uvedbo eBOL omogoča poenostavljeno oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače.

Več koristnih informacij: