Oddajte pobudo

Državni zbor sprejel novelo zakona o elektronskih komunikacijah – uvedba ukrepov za znižanje stroškov izgradnje elektronskih komunikacijskih omrežij visoke hitrosti.

Novela zakona prinaša rešitve na področju hitrejše gradnje javnih komunikacijskih omrežij, razvoju storitev v korist končnih uporabnikov ter zmanjšanju stroškov gradnje in spodbujanju skupne uporabe obstoječe infrastrukture, in sicer ne le infrastrukture elektronskih komunikacij, pač pa tudi druge gospodarske javne infrastrukture. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je ob tem izrazil željo, da se čim prej objavi razpis za gradnjo širokopasovnih omrežij, poleg tega novela zakona daje tudi podlago za t.i. projekt 5G. V njej so namreč določene začasne testne frekvence za testiranja pete generacije mobilne telefonije (5G).

Za končne uporabnike novela zakona prinaša dopolnitev določb o naročniških pogodbah, s čimer se operaterjem nalaga, da zagotovijo možnosti za spremljanje in nadzor uporabe podatkovnih storitev. Uporabniki bodo pri tem lahko določili finančno oz. količinsko mejo, ki je brez posebne odobritve ne morejo preseči. Od operaterjev pa novela zakona zahteva tudi, da nadgradijo svojo opremo za zaznavo klica v sili iz vozil. Gre za projekt EU, ki uveljavlja mehanizem, ki ob nesreči vozila avtomatsko obvesti klicni center 112 ter tako za reševanje prihrani veliko dragocenega časa. S sprejetjem novele zakona o elektronskih komunikacijah je tako realiziran še eden izmed ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje.

Več si lahko preberete na spletni strani Slovenske tiskovne agencije.

Vir: STA, 11. 7. 2017