Oddajte pobudo

Državni zbor podprl deregulacijo poklicev v trgovini

Deregulacija poklicev v trgovini

S ciljem odprave administrativnih ovir ter vzpostavitve boljšega poslovnega okolja, ki bo spodbujalo razvoj podjetništva in konkurenčnosti, je vlada predlagala spremembe Zakona o trgovini, ki ga je v torek, 16. junija 2015, z veliko večino potrdil tudi Državni zbor.

Zakon odpravlja izobrazbene pogoje za opravljanje poklicev trgovskega poslovodje in prodajalca. Trenutno mora imeti prodajalec končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo, trgovski poslovodja pa najmanj srednjo strokovno izobrazbo. Z uveljavitvijo novele zakona pa se ti pogoji črtajo.

Gospodarski minister Zdravk Počivalšek je zagotovil, da bo novela zakona omogočila poenostavitev poslovnega okolja, dala večje možnosti zaposlovanja in samozaposlovanja in imela pozitiven vpliv na socialno podjetništvo. Poleg tega bo izenačila pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti v okviru EU, saj v nobeni članici povezave za ta dva poklica nimajo predpisane minimalne izobrazbe.

Eden izmed ključnih ciljev v okviru vzpostavitve boljšega poslovnega okolja je tudi pregled regulacij za opravljanje dejavnosti in poklicev na enem mestu. 

Ministrstvo za javno upravo že peto leto zapored intenzivno izvaja in vodi projekt vzpostavitve poslovnega portala EKT - Enotne kontaktne točke. Projekt je namenjen podpori postopkom pridobivanja dovoljenj za opravljanje reguliranih dejavnosti in poklicev v RS. Analiza regulacij, ki smo jo izvajali tudi s pomočjo zunanjega izvajalca je v zaključni fazi (jesen 2015), opravljeni so popisi pogojev za opravljanje dejavnosti in poklicev, ki bodo omogočili pregled regulacij na enem mestu. Predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti se glede na spremembe zakonodaje redno pregledujejo, prečiščujejo in sproti objavljajo na spletnih straneh oz. na portalu e-Vem (za domače) in Eugo -  Slovenia Business Point (za tuje subjekte). Te informacije so pomembne za vse, ki se odločajo za vstop na samostojno podjetniško oziroma poklicno pot.

Omenjeni popisi, ki se izvajajo v okviru projekta EKT so med drugim tudi podlaga za aktivno delo na deregulaciji dejavnosti in poklicev.