Oddajte pobudo

Državna sekretarka mag. Renata Zatler na posvetu v DS na temo prostora

Udeleženci, strokovnjaki s področja načrtovanja in gradnje objektov, so spregovorili o spremembah, ki jih je potrebno uvesti na področju pridobivanja gradbenih dovoljenj.

Državna sekretarka je predstavila aktivnosti vlade, ki so povezane s poenostavitvijo poslovnega okolja za razvoj gospodarstva in so načrtovane v programu ukrepov za zmanjšanje administrativnih obremenitev. Slovenija se po podatkih Svetovne banke (raziskava Svetovne banke - Doing Business) uvršča na 61. mesto, žal jo prehitevajo vse razvite države tako na evropski kot tudi na svetovni ravni. Analiza kaže na to, da so postopki dolgotrajni in dragi, zato veliko podjetij opusti svojo idejo za investicijo v Sloveniji. Udeleženci posveta so podali koristne predloge v smeri izboljšanja stanja, ki bodo zagotovo upoštevani tudi pri pripravi nove zakonodaje v največji možni meri. Predvsem pa je pomembno, da se realizirajo že predvideni ukrepi, ki jih zajema vladni program.

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, ki vodi in koordinira program ukrepov,  bo objavilo najnovejše poročilo o izvajanju programa ukrepov za zmanjševanje administrativnih in zakonodajnih obremenitev, v katerem bo zajeto tudi poročilo o napredku na področju umeščanja v prostor in gradnje objektov.