Oddajte pobudo

Dovoljenje za prebivanje in delo tujcev odslej tudi preko portala e-VEM (oz. portala SPOT)

Portal SPOT

Vlada RS tako z novimi, konkretnimi rešitvami odpravlja administrativne ovire tudi na področju zaposlovanja tujcev. Aktivnosti so še posebej usmerjene na zagotavljanje pogojev za hitrejše in manj zapleteno zaposlovanje državljanov tretjih držav, ki imajo specifična znanja in jih čaka zaposlitev pri vnaprej znanem delodajalcu (npr. visoko tehnološka podjetja).

Tako je z današnjim dnem preko portala e-VEM (portala SPOT), mogoče vlagati elektronske vloge za pridobitev biometričnega dovoljenja za prebivanje in delo, kar prinaša pomembne prihranke v času in denarju za vlagatelje in upravne enote.

V elektronski obliki je možno vlagati prošnje za izdajo in podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo ter prošnje za izdajo in podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva. Prošnje lahko v elektronski obliki vlagajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, raziskovalne organizacije in visokošolski zavodi, ki skladno z Zakonom o tujcih ne potrebujejo pooblastila tujca, ne pa tudi tujci sami. Vlagatelji bodo lahko prek portala spremljali status oddane prošnje.

Omenjena storitev je bila razvita v okviru akcijskega načrta vlade »Slovenija – dežela zagonskih podjetij (startupov)«, projekta eBDP, ki zajema digitalizacijo postopkov, vezanih na zaposlovanje tujcev, in pripravo elektronske vloge za pridobitev biometričnega dovoljenja za prebivanje in delo. Za izvedbo projekta je vlada imenovala delovno skupino predstavnikov ministrstev za gospodarski razvoj in tehnologijo, javno upravo, notranje zadeve, delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zavoda za zaposlovanje in upravnih enot.

Več informacij o novih storitvah najdete na portalu e-VEM  (oz. SPOT).