Oddajte pobudo

Dodelitev varstvenega dodatka

Državljani (upokojenci) so razbremenjeni pri vsakoletnem ponovnem vlaganju zahtevkov za dodeljevanje varstvenega dodatka.

Za upravičence do varstvenega dodatka obstaj možnost, da se varstveni dodatek dodeli trajno, če tudi njegovi družinski člani izpolnjujejo pogoje za trajno dodelitev. CSD enkrat letno po uradni dolžnosti na dan 1. april preveri, ali so še izpolnjeni pogoji za upraivčenost do te pravice.