Oddajte pobudo

Dodani novi ukrepi za poenostavitve poslovanja obrtnikov in podjetnik

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je v dokumentu Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2018 ponudila rešitve za lažje in boljše poslovanje obrtnikov in podjetnikov. Potencialne rešitve so bile razdeljene v pet sklopov, in sicer trg dela, zdravstveni sistem, izobraževalni sistem, davčni sistem in poslovno okolje ter odprava administrativnih ovir. Ministrstva so z vidika pristojnosti po posameznih področij predlagane rešitve pregledala in se do njih opredelila z vidika možnosti njihove uresničitve.

Razbremenitve za poslovanje obrtnikov in podjetnikov se bodo uresničevala v skupno 21 ukrepih, ki so bili dodani tako na podlagi predhodnih zahtev iz leta 2017, kot tudi tokratnih predlaganih rešitev. Največ poenostavitev bo realiziranih na področju delovnega prava, zdravja in varnosti, prometa, davkov in spodbujanja razvoja kadrov.

Nekaj konkretnih ukrepov, naslovljeni iz Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2018, so ureditev področja plačevanja davkov in prispevkov z enim plačilnim nalogom, ureditev vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ureditev poklicnih bolezni v povezavi s celovito prenovo zdravstvenega sistema kot tudi hitrejša aktivacija registriranih brezposelnih.

Spremljajte realizacijo predlaganih rešitev v Enotni zbirki ukrepov.