Oddajte pobudo

"Dnevi za podjetne" ob 10. obletnici e-Vem spodbudili številne obiskovalce za vstop v podjetništvo

10. let e VEM

Dneve za podjetne, ki so ta teden potekali v Ljubljani, Murski Soboti, Mariboru, Velenju, Radovljici, Novi Gorici, Novem mestu, Kopru, Ptuju in Celju, je obiskalo tudi več kot 600 obiskovalcev, ki jih podjetništvo zanima ali pa se z njim že aktivno ukvarjajo. Udeleženci so na dogodkih imeli možnost osebnega svetovanja o ustanovitvi podjetja, razvijanju poslovne ideje, dobili so odgovore na vprašanja, katera dovoljenja potrebujejo za opravljanje določenih dejavnosti ali poklica, vodenju računov in knjigovodstvu ter ostalih podjetniških aktivnosti. Zanje smo organizatorji pripravili tudi okrogle mize, na katerih so uspešni slovenski podjetniki z obiskovalci delili dobre prakse in izkušnje iz področja podjetništva. Številne obiskovalce so gostje, uspešni slovenski podjetniki s pozitivnimi izkušnjami spodbujali, da se odločijo in vstopijo v "svet podjetništva".

Dogodkov, ki so potekali v organizaciji Ministrstva za javno upravo, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT-om, GZS, OZS, AJPES, FURS, ZRSZ in ZZZS, upravnimi enotami in drugimi točkami Vem, se je v dopoldanskem delu udeležilo tudi preko 200 referentov, ki že vsa leta aktivno delujejo na fizičnih točkah Vem in uporabljajo orodje e-Vem. Namen teh srečanja je bilo predvsem povezati točke Vem med seboj, izmenjati izkušnje iz terena ter zbrati ideje, kako sistem Vem še bolj poenostaviti za uporabnike. Predstavnikom točk Vem so predstavniki Ministrstva za javno upravo tudi čestitali in jim podelili posebne zahvale.

Prvi dan dogodkov e-Vem je v Ljubljani zbrane nagovoril tudi minister za javno upravo Boris Koprivnikar, ki je predstavnikom Vem točk čestital za strokovno in srčno opravljeno delo ter poudaril, da prav oni združujejo dve pomembni komponenti dela za podjetnike, saj po eni strani poznajo potrebe podjetnikov v samem postopku ustanavljanja podjetja, obenem pa poznajo tudi vsebinska ozadja in potrebe trga, zato so lahko tudi odlični svetovalci. Kot je poudaril minister, projekt Vem v praksi "živi sodelovanje", kar pomeni, da se cela vrsta subjektov na državni ravni prav pri tem projektu povezuje in med seboj sodeluje, prav to pa zmanjšuje tudi administrativne ovire in olajša marsikateri postopek podjetnikom.  

Zbrane v Ljubljani je pozdravil tudi Samo Fakin, direktor ZZZS, v  naslednjih dneh pa so predstavnikom točk Vem ob jubileju čestitali tudi Sabina Koleša iz MGRT, Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS, Janko Burgar, državni sekretar MJU, Branko Meh, predsednik OZS, Mojca Kunšek, direktorica AJPES in Gorazd Mihelič, v.d. direktorja Spirit Slovenija.
 
E – Vem nudi ključne informacije za uspešen začetek poslovanja, 38 elektronsko podprtih postopkov, ki se nadgrajujejo, razvijajo pa se tudi novi postopki. E- Vem zajema informacije o pogojih za 464 reguliranih dejavnosti in 498 reguliranih poklicev, vse storitve e – Vem pa so brezplačne. V desetih letih je preko portala e-Vem bilo oddanih 1,7 mio vlog, od tega 160.617 vlog za ustanovitev podjetja. e-Vem ima 40.000 registriranih uporabnikov. Leta 2009 je portal prejel nagrado Združenih narodov za odličnost na področju javne uprave in v mednarodnem prostoru velja za primer dobre prakse poenostavitve poslovnega okolja. Zaradi e-Vem imajo poslovni subjekti na letni ravni milijon šesto tisoč EUR prihranka (Enotna metodologija za merjenje stroškov (SMC).

Vir: Spletna stran MJU, 6. 11. 2015