Oddajte pobudo

Delovni obisk predstavnic MJU na Gorenjskem

27. junija 2012 je na Jesenicah potekal drugi regijski delovni obisku na katerem sta se predstavnici Ministrstva za javno uprvo Renata Zatler in Nevenka Vratanar sestali z načelniki upravnih enot,  s predstavniki občin, predstavniki nevladnih organizacij in gospodarstveniki gorenjske regije. Tovrstni obiski so namenjeni predvsem pogovoru o predlogih in ukrepih za izboljšanje delovanja gospodarstva in javne uprave ter izmenjavi stališč znotraj programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjševanje administrativnih bremen za 25% do leta 2012 oziroma projekt »minus 25«. Na MJU namreč želimo pridobiti čim več informacij s terena, tako glede težav, s katerimi se srečujejo omenjene skupine, kot tudi predloge izboljšav. Zatlerjeva in Vratanarjeva sta udeležencem predstavili nekatere načrte ministrstva,  predvsem na področju nadaljevanja odprave administrativnih ovir v okviru projekta "Minus 25%" in v okviru tega Prenovljeni Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za leti 2012 in 2013. Prenovljeni akcijski program zajema trenutno več kot 270 ukrepov iz prioritetnih področij. Vključuje ukrepe, ki so bili zapisani že v prejšnjem programu, pa doslej še niso bili uresničeni, dodani so ukrepi, ki izhajajo iz koalicijske pogodbe, in predlogi javnosti, ki so se na ministrstvu zbirali  do konca junija 2012 (v okviru delovnega obiska so bili udeleženci pogovorov še dodatno pozvani, naj si program preberejo in predlagajo še morebitne dodatne ukrepe). Program temelji na petih prioritetah: - okolje in prostor
- finance in statusna zakonodaja,
- javna naročila in javni razpisi,
- delovno pravna zakonodaja,
  - regulacija poklicev in dejavnosti. Glavni namen ni samo odprava administrativnih ovir, pač pa tudi prevetritev zakonodaje, kjer je ta v medsebojnem neskladju in na ta način povzroča nepotrebne ovire državljanom. Predlogi in pripombe, ki jih v okviru obiskov slišimo na terenu, so koristni, saj tako lažje določamo prioritete in program odprave administrativnih ovir še izboljšujemo, obenem pa v praksi vidimo, ali so novi predpisi dosegli prave cilje za učinkovitejšo javno upravo. Župani in predstavniki gorenjskih občin so izpostavili vrsto področij, na katerih pogosto zadanejo ob birokratske ovire, predvsem to pomeni dolgotrajne postopke pri pridobivanju dovoljenj in soglasij. Pri tem so posebej izpostavili težave pri sprejemanju občinskih  prostorskih načrtov in gradnji objektov ter na področju javnih naročil. Da se znajveč težavami srečujejo na področju javnih naročil in javnih razpisov so v popoldanskem delu srečanja opozorili tudi gospodarstveniki. Predvsem na to, da so razpisne dokumentacije preobsežne, da so postopki zapleteni, preveč birokratski in da na tem področju pogosto opažajo nesmisle. Tudi to, da se pri izbiri upošteva le najnižja cena, ne pa tudi kakovost storitve. Nevladne organizacije pa se pri svojem delu srečujejo predvsem s težavami pričrpanju evropskih sredstev in opažajo sistemske pomanjkljivosti pri vprašanju, katero društvo lahko pridobi status društva v javnem interesu. Poudarili pa so velik pomen t. i. regijskih stičišč, ki jim predvsem v operativnem smislu pomagajo pri njihovem delovanju. To je bil drugi tovrsten regijski obisk, prvi je bil v začetku meseca na Ptuju, naslednji pa bo jeseni, predvidoma v Novem mestu.