Oddajte pobudo

Brošura »Europe can do better« sedaj dosegljiva tudi v slovenskem jeziku

Brošura »Europe can do better« oziroma »Evropa je lahko uspešnejša« je sedaj prevedena tudi v slovenski jezik. V brošuri so povzeta ključna priporočila s predlaganimi koraki za učinkovito implementacijo EU zakonodaje ter konkretni primeri dobrih praks držav članic.

Brošura je del poročila »Europe can do better« ki ga je pripravila skupina neodvisnih strokovnjakov visoke skupine za odpravo administrativnih bremen na nivoju EU in  vsebuje primere najboljših praks implementacije EU zakonodaje v posameznih državah članicah na administrativno najmanj obremenjujoč način.

Predsednik te visoke skupine, dr. Edmund Stoiber, je v predstavitvi dne 22.3.2012,  v Bruslju poudaril, da pričakuje odzivnost držav članic pri implementaciji predstavljenih dobrih praks s ciljem implementacije EU direktiv v razmerju 1:1. Omenjeno lahko države članice,  po prepričanju dr. Stoiberja dosežejo ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

•    z visoko politično podporo,
•    vključenostjo stakeholderjev ter fokusiranjem in zaznavanjem potreb       končnih uporabnikov
 
Predstavniki visoke skupine so pripravljeni poročilo predstaviti in promovirati tudi po posameznih državah članicah in s tem vzpodbujati nadaljnje izvajanje aktivnosti na tem področju.

Priporočila za dobro izvajanje zakonodaje EU:

•    izmenjave dobrih praks,
•    sistematična uporaba presoje posledic učinkov predpisov in politik,
•    prenormiranja EU zahtev/standardov (gold-platinga),
•    upoštevanja načela »mislimo in ravnajmo najprej za male« (MSP test),
•    določanja zakonodajnih zahtev ob upoštevanja tveganja,
•    elektronske rešitve in
•    ponovna uporaba že pridobljenih podatkov.