Oddajte pobudo

Boljša pozicija Slovenije na ključnih področjih po raziskavi "Doing Business"

Svetovna banka od leta 2002 opravlja analizo Doing business, v kateri ocenjuje 189 držav na podlagi  vnaprej določenih kriterijev. Analiza se osredotoča predvsem na predpise in njihovo izvrševanje, ki vplivajo na mala in srednje velika podjetja v 189 državah, tudi v Sloveniji.

Na lestvici Svetovne banke (Doing Business) je Slovenija med 189 državami v letu 2016 zasedla 29. mesto in je v primerjavi z letom prej pridobila za 22 mest. To je najboljša uvrstitev v zadnjih 11 letih.  Slovenija je bila najbližje tej poziciji v letu 2013, in sicer na 35. mestu, leta 2007 je zasedla 61. mesto. Lestvica države razvršča po tem, kako privlačne so za posamezna podjetja. Slovenija se med vsemi področji najvišje uvršča na področju čezmejnega trgovanja (1. mesto) in zaščite malih delničarjev (7. mesto), najslabše pa pri sodnem reševanju pogodb in sporov (117. mesto) ter pridobivanju posojil (126. mesto).

Tabela 1: Uvrstitev Slovenije po področjih Doing Business po letih

 Vir: WB, Doing Business 2016

Pozitivni premiki

+ 54 mest na področju Registracija lastništva (premoženja), saj so se tu skrajšali postopki registracije iz 110 na 50 dni. Delno je k ureditvi nepremičninskega trga vplivala tudi vzpostavitev energetskih izkaznic.

+ 52 mest na področju Izboljšanje čezmejnega poslovanja                  

Slovenija se skupaj z drugimi državami na tem področju najvišje uvršča (1. mesto), vendar je to tudi posledica spremembe metodologije, ki otežuje neposredno primerjavo s predhodnim obdobjem.

+ 30 mest na področju reševanja insolventnosti.                                              

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E) se že poznajo pozitivni vplivi, predvsem v smeri večje fleksibilnosti insolvenčnih postopkov.

Tabela 2: Pozitivni premiki po izbranih področjih

Negativni premiki

- 10 mest

Najbolj se je po lestvici Svetovne banke v Sloveniji poslabšalo pridobivanje posojil, saj imajo banke kljub nižjim obrestnim meram še vedno previsoke kreditne standarde.

Tabela 3: Negativni premiki na izbranih področjih 

Vir: Poslovni tednik 38/2015, GZS

Primerjava s sosednjimi državami in Nemčijo

Slovenija v primerjavi z Avstrijo in Nemčijo zaostaja na področju enostavnost poslovanja, in sicer v primerjavi z Avstrijo za 8 mest (slednja zaseda 21. mesto), medtem ko za Nemčijo zaostaja kar za 14. mest (Nemčija zaseda 15. mesto). V primerjavi z Italijo, Hrvaško in Madžarsko smo glede poslovanja v boljšem položaju in pa prijaznejši (Italija zaseda 45. mesto, Madžarska 42. mesto, Hrvaška pa 40. mesto).

Pred Avstrijo in Nemčijo je Slovenija na področju enostavnosti ustanavljanja podjetji z naskokom boljša. Zelo dobro kotiramo tudi na področju zaščite investitorjev in plačevanja davkov. Na področju pridobivanja gradbenih dovoljenj je Slovenija (71. mesto) še vedno precej za Nemčijo (13 mesto). V primerjavi z ostalimi državami se najslabše uvrščamo na področju pridobivanja sredstev za poslovanje (posojila) (126. mesto), in sodnem uveljavljanju pogodb (117 mesto).

Vir: Poslovni tednik 38/2015, GZS

Tabela 4: Napoved uvrstitve Slovenije in sosednjih držav ter Makedonije po analizi Doing Business 2016

Vir: WB, Doing Business 2016