Oddajte pobudo

AKTUALNO: Skrajšana in enostavnejša Vloga za znižanje plačila vrtca in uveljavljanje otroškega dodatka

Vsi starši, ki so pravico do znižanega plačila vrtca oziroma otroškega dodatka že pridobili v preteklem obdobju lahko na centrih za socialno delo vložijo samo enostavno vlogo za ponovno uveljavljanje pravice. Omenjena vloga velja samo za primere, ko je bila po ZUPJS strankam že izdana odločba za otroški dodatek oz. subvencijo vrtca in ne gre za spremembe, ki so omenjene spodaj. Vloga se uporabi, če stranka PONOVNO vlaga vlogo ali za otroški dodatek ali za subvencijo vrtca ali pa za obe pravici skupaj. Tako ni več potrebno izpolnjevati obsežnega obrazca, ki je predviden samo za nove vloge. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo tudi enostavno e-vlogo, ki jo je z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila omogočeno izpolniti in oddati elektronsko. Kako do ustreznega digitalnega potrdila si lahko preberete tukaj. Prav tako so na spletnih straneh MDDSZ dostopna vsa pojasnila in povezave do obrazcev do uveljavljanja pravic. OPOZARJAMO, da se vloge za PONOVNO uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca NE izpolnjuje: - če stranka prvič uveljavlja pravico otroškega dodatka ali subvencije vrtca oziroma če vlogo uveljavlja prvič zaradi rojstva novega družinskega člana ali zaradi prvega vpisa otroka v vrtec - če stranka hkrati želi uveljavljati še katero izmed drugih pravic iz javnih sredstev (npr. denarno socialno pomoč, subvencijo najemnine…) - če so nastala nova dejstva, okoliščine in spremembe, ki bi vplivale na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, kot so:
  • spremembe v številu oseb,
  • vključenost otroka v zavod s celodnevno brezplačno oskrbo, več kot 30 dni,
  • oddajanje premoženja v najem,
  • zaposlitev v drugi državi, prejemanje nadomestila za brezposelnost ali družinskih prejemkov v drugi državi,
  • vključenost osebe v socialnovarstveni zavod,
  • lastništvo premoženja, ki ni razvidno iz uradnih evidenc,
  • prejemanje dohodkov in izkazovanje prihrankov, ki ni razvidno iz uradnih evidenc.   
V omenjenih primerih morajo stranke izpolniti obrazec 8,45 - vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Konkretnejša pojasnila so dostopna na straneh MDDSZ.