Oddajte pobudo

23. Letna konferenca SZKO-Celovito prestrukturiranje - Odgovor je kakovost!

Konsenz strokovne in splošne javnosti je, da se morajo slovensko gospodarstvo in slovenski javni sektor prestrukturirati. Naloga vseh nas, ki se ukvarjamo s kakovostjo pa je, da omogočimo uspešnost prestrukturiranja z uporabo načel kakovosti, pristopov in orodij in ter s tem doseganje in preseganje pričakovanj deležnikov in poslovnih rezultatov", menijo organizatorji.

Na konferenci bodo s svojimi prispevki sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za javno upravo. In sicer bodo v sklopu, ki je namenjen tematiki "Razvoj javne uprave in njenih predpisov" Slavko Patekar, mag. Mojca Gregorič in Janja Jenc spregovorili o pripravi kakovostnih predpisov s presojo učinkov, medtem ko bo Matija Kodra predstavil Primer dobre prakse: Spremljanje realizacije ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje. V okviru programskega modula "Model odličnosti - najširši okvir izboljšav", pa bosta predstavnici MJU dr. Karmen Kern Pipan in Mateja Arko Košec predstavili Izzive in priložnosti managementa sistema kakovosti v luči nove strategije razvoja javne uprave.