Oddajte pobudo

19. konferenca Dnevi slovenske informatike 2012

Od 16. do 18. aprila 2012 so v Portorožu potekali Dnevi slovenske informatike 2012 (DSI 2012).
Rdeča nit tokratne konference je bila »Ustvarimo nove rešitve!«.
Konferenca je bila posvečena predvsem vlogi in pomenu informatike kot dejavnosti za prenovo, racionalizacijo in izboljšanje delovnih in poslovnih procesov v gospodarskih družbah in javnem sektorju.
Na konferenci je sodelovalo več kot 150 avtorjev, ki bodo predstavili ključne usmeritve informatike ter vpogled v najpomembnejše poslovne in tehnološke trende.
V torek, 17. aprila 2012, je bila v sklopu sekcije Informatika v javni upravi predstavljena tema "Boljša zakonodaja – osnova za dobre informacijske rešitve". Predstavitev je temeljila na nujnosti sprejemanja dobre zakonodajne politike,  ki je minimalno administrativno obremenjujoča  in je v interesu gospodarske konkurenčnosti. Uvajanje informacijske tehnologije je nujno, vendar mora biti izvedena premišljeno, predhodno je potrebno namreč izvesti ustrezno spremembo zakonodaje, poenostaviti in po potrebi tudi standardizirati postopke. V praksi se ravno tu pokažejo težave, predpisi so nejasni, neusklajeni, predvsem pa so nejasni postopki, ki so povezani s pridobivanjem različnih  dovoljenj. Pri uvajanju informacijskih rešitev moramo poskrbeti, da se nepotrebne birokratske ovire oziroma obstoječi ne optimizirani postopki nikakor ne prenašajo avtomatsko iz papirne oblike v elektronski svet. Razvoj elektronskega poslovanja je tako tesno povezan z izvajanjem ciljev akcijskega programa zniževanja administrativnih bremen in širšega programa odprave administrativnih ovir in poenostavitve postopkov. Informacijska tehnologija ima pri tem zelo pomembno vlogo, saj pomembno vpliva na zniževanje stroškov gospodarstva in prispeva h kakovostnejšim storitvam javne uprave. Celotni članek Boljša zakonodaja - osnova za dobre informacijske rešitve si lahko preberete tukaj.