Oddajte pobudo

Praktični primer

Stop birokraciji!

 


Praktični primer izračuna ocene administrativnih stroškov in bremen v skladu z EMMS

Za administrativno aktivnost (npr. priprava napovedi) podjetje porabi ½ ure. Bruto bruto plača tega delavca je 20€/uro. Napoved je treba oddati 4 krat na leto za mala podjetja (vseh teh zavezancev v Sloveniji je 50.000) ter 12 krat za velika podjetja (vseh teh zavezancev je 10.000). Izdatek je določen v višini 2 € za posamezno aktivnost. Podjetja aktivnosti ne dajo v izvajanje zunanjemu izvajalcu.

-    AA: priprava napovedi
-    poraba časa za aktivnost: 0,5 h
-    Urna postavka: 20 €
-    Izdatki: 2 €
-    Zunanji izvajalec: /
-    Populacija: 60.000 podjetij
-    50.000 malih
-    10.000 velikih
-    Frekvenca:
-    4 (mala podjetja)
-    12 (velika podjetja)
-    Korekcijski faktor
-    1 (mala podjetja)
-    0,6 (velika podjetja)

Cena = porabljen čas X urna postavka + izdatki + ZI
Cena = 0,5 X 20 + 2 + 0 = 12 €
Količina = populacija X frekvenca
Količina 1 = 50.000 X 4 = 200.000
Količina 2 = 10.000 X 12 = 120.000
AS = cena X količina
AS = (12 X 200.000) + (12 X 120.000) = 3.840.000 €
AB = AS X korekcijski faktor
AB = 12 X (200.000) X 1 + 12 X (120.000) X 0,6
= 2.400.000 + 864.000= 3.264.000 €