Oddajte pobudo

Opravljene analize po področjih in zakonih

Posamezna analiza ocene administrativnih bremen je bila narejena v skladu z Enotno metodologijo za merjenje stroškov.

EMMS opredeljuje standardno strukturo poročil, ki je prikazana spodaj:

Tabela:
Struktura poročil
Navodila in priporočila za branje poročil:

 • Predlagamo pregled posameznega poročila, za vsak zakon, za vse obveznosti in
  administrativne aktivnosti.
 • Predlaga se, da se posebno pozornost nameni najbolj administrativno obremenjujočim obveznostim oziroma administrativnim aktivnostim.
 • Pri obveznostih namenite pozornost na pregled frekvenc (pogostosti) opravljanja
  obveznosti oziroma administrativnih aktivnosti, kjer je le ta večja od 1. V primeru predlogov v smislu zmanjšanja opredeljenih frekvenc, nam svoje predloge pošljite na: Oddajte predlog/komentar.
 • Predlagamo, da se osredotočite na obveznosti oziroma administrativne aktivnosti kjer je visoka populacija, ki je zavezana k izpolnjevanju teh obveznosti . V primeru predlogov možnih razbremenitev, v smislu da se določen del populacije izvzame (npr. manjše subjekte) vas prosimo, da nam to sporočite na elektronski naslov: Oddajte predlog/komentar.
 • Predlagamo, da pozornost usmerite tudi na visoke korekcijske faktorje, kjer uporabniki sporočajo, da predpisanih obveznosti ne bi opravljali, če jim tega ne bi nalagali predpisi.
 • Pri pregledu poročila je dobrodošlo, da se opredelite tudi do tistih obveznosti, ki se v analiziranem obdobju niso izvajale. Vaše predloge ali so tovrstne obveznosti še vedno potrebne (deregulacija) nam lahko posredujete na zgoraj navedeni elektronski naslov.
 • Storitve želimo uporabnikom približati na način, da se le te v čim večji meri opravijo na enem mestu in samo enkrat (npr. razna poročila in drugi podatki).
 • Trudimo se zagotavljati boljša, bolj dostopna, preprosta in razumljiva navodila, obrazce in informacije.