Oddajte pobudo

Naknadno vrednotenje (evalvacija)

S pomočjo naknadnega vrednotenja (ex-post evalvacije) ugotavljamo ali je politika dosegla zastavljene cilje in sprožila predvidene učinke ter kateri so bili glavni dejavniki odstopanj in ne/uspešnosti javne politike. Kateri so bistveni koraki pri izvedbi evalvacije si lahko preberete v nadaljevanju.