Oddajte pobudo

Presoja učinkov na konkurenčnost (Competitiveness proofing)

pripomocek 20 opis

Pri izbiri optimalne možnosti za rešitev problema, na odločitev vplivajo opredeljene prednosti in slabosti vsake možnosti, s katero bodo doseženi zasledovani cilji z najmanjšimi stroški in najmanjšimi negativnimi vplivi na okolje, gospodarstvo, socialo in druga področja. 

Ocena učinkov na konkurenčnost je tako lahko pomemben segment splošne ocene učinkov, saj lahko pomaga opredeliti predpise ali posamezne ukrepe, ki neupravičeno omejujejo tržno dejavnost.

Pomembno je tudi zavedanje, da splošni pozitivni učinek predloga predpisa lahko prikrije velike razlike na sektorski ravni, ki so lahko pomembne pri ocenjevanju gospodarskih in socialnih stroškov.

  • Prvič, breme ukrepa morda ni veliko na agregatni ravni, lahko pa močno obremeni le nekaj sektorjev.
  • Drugič, če eden ali nekaj sektorjev nosi večino stroškov ukrepa in če so ti sektorji geografsko zgoščeni v posameznih regijah, se lahko socialni stroški znatno povečajo. Na primer, če mora sektor zmanjšati proizvodnjo in zaposlovanje ter je osredotočen na eno regijo, bo sorazmerno velika delovna sila s podobnimi kvalifikacijami iskala zaposlitve na istem območju.

 

Uporabne povezave

Uporabne povezave

Program dela vlade dostopen na http://www.vlada.si/delo_vlade/program_dela_vlade/

Navodilo za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 20. 6. 2017

Navodilo za pripravo delovnega programa Vlade Republike Slovenije. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 26.10.2006

Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14)

Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09)

Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/06 in 95/11)