Oddajte pobudo

MSP test

pripomocek 19 opis

Aplikacija MSP test je programska rešitev, ki podpira postopek presoje vplivov nastajajočih predpisov na gospodarstvo, predvsem na mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).

MSP test pripravljavcu predpisa pomaga pri oblikovanju predlogov predpisov in politik. To lahko prispeva k uresničevanju ciljev pripravljavcev, ne da bi pri tem neupravičeno omejevali ali kakor koli zmanjševali priložnosti MSP na trgu in omejevali razvoj poslovnega okolja. Glavne prednosti MSP testa so tako povečanje preglednosti zakonodaje, primerjava različnih alternativ regulacije ter priprava kakovostnih izhodišč za politične določevalce, ki izberejo optimalne ukrepe za zagotavljanje ciljev zakonodaje.

Aplikacija temelji predvsem na vnaprej pripravljenih podatkih (šifrantih), s čimer dosežemo poenotenje in primerljivost rezultatov, kar pomeni, da se pripravljavci predpisov lahko povsem osredotočijo na vnos vsebine. Glede zajema stroškovnih parametrov je omogočena neposredna povezava na različne vire podatkov, kot je Poslovni register Slovenije, prav tako se pripravljavcem predpisa ne bo treba ukvarjati s samim preračunavanjem, saj aplikacija omogoča avtomatski preračun vnesene vsebine.

Uporabne povezave

Uporabne povezave

Program dela vlade dostopen na http://www.vlada.si/delo_vlade/program_dela_vlade/

Navodilo za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 20. 6. 2017

Navodilo za pripravo delovnega programa Vlade Republike Slovenije. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 26.10.2006

Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14)

Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09)

Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/06 in 95/11)