Oddajte pobudo

Analiza več kriterijev

pripomocek 23 opis

Pri tej analizi se uporabi več tehnik, s kombinacijo katerih se naredi ogrodje za analizo vseh učinkov za lažjo primerjavo med predlogi. Ta metoda se uporablja, kadar je na voljo veliko informacij in so le te v različnih oblikah. S to metodo se lahko opredeli in opiše učinke glede na vrednost, količino, denarno vrednost in različne stopnje zanesljivosti.

Ključni koraki običajno vsebujejo:

 • opredelitev cilja,
 • opredelitev možnosti za dosego cilja,
 • postavitev kriterija za primerjavo možnosti (kriterij mora biti merljiv, vsaj kvalitativno),
 • opredelitev teže vsakega kriterija, torej naj kriterij odseva svojo relativno pomembnost v odločitvi, z uporabo deležniških tehnik, etičnih principov, tehničnih osnov ali interaktivno proceduro z odločevalci (policy makers),
 • razvrščanje možnosti s kombiniranjem njihove individualne teže in rezultatov glede na zastavljeni kriterij.

Tehnično izvedemo prikaz analize z različnimi preglednicami, primeri katerih se nahajajo v poglavju »metode in modeli«.

Prednosti:

 • upošteva večdimenzionalnost vzdržljivih argumentov;
 • omogoča različnim tipom podatkov (monetarnih, kakovostnih in vrednostnih) lažjo primerljivost in analizo v istem okvirju z različnimi stopnjami varnosti;
 • omogoči poudarjanje distribucijskih učinkov in zamenjav.

Pomanjkljivosti:

 • vsebuje elemente subjektivnosti, posebno v segmentu primerjanja/tehtanja možnosti v analizi, kjer je treba pripisati relativno pomembnost kriteriju;
 • zaradi kombinacije različnih tipov podatkov tovrstna analiza ne more vedno pokazati, ali koristi pretehtajo slabosti;
 • časovne prednosti ne odsevajo vedno.

Uporabne povezave

Uporabne povezave

Program dela vlade dostopen na http://www.vlada.si/delo_vlade/program_dela_vlade/

Navodilo za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 20. 6. 2017

Navodilo za pripravo delovnega programa Vlade Republike Slovenije. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 26.10.2006

Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14)

Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09)

Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/06 in 95/11)