Oddajte pobudo

Analiza stroškov in učinkovitosti

pripomocek 24 opis

Te vrste analizo se uporablja ko se predvideva določen vložek (strošek) za dosego cilja, ki se ga ne da denarno ovrednotiti, je pa določljiv s številkami ter je načeloma časovno determiniran. Omogoča pregled različnih stroškov (finančnih) ali drugačnih vložkov za dosego določenega cilja v danem času.

Analiza stroškov in učinkovitosti poda lestvico učinkovitosti različnih možnosti, osnovano na ceni za enoto učinkovitosti.

Proces ocene proračunske učinkovitosti:

  • identifikacija neposrednih prejemnikov sredstev iz proračuna;
  • pregled potrebnih človeških virov, ki bodo izvedli procese financiranja;
  • administrativni stroški procesov financiranja.

Prednosti:

  • ne zahteva se natančna (količinska) ocena koristi;
  • uporabna je za primerjavo možnosti s podobnim rezultatom (ciljem).

Pomanjkljivosti:

  • ne opredeli, katera možnost ima optimalne koristi;
  • osredotoči se zgolj na en tip koristi (učinkovitost), ne upošteva pa stranskih učinkov;
  • ne opredeli, ali bo predlog imel družbene koristi.

Uporabne povezave

Uporabne povezave

Program dela vlade dostopen na http://www.vlada.si/delo_vlade/program_dela_vlade/

Navodilo za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 20. 6. 2017

Navodilo za pripravo delovnega programa Vlade Republike Slovenije. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 26.10.2006

Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14)

Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09)

Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/06 in 95/11)