Oddajte pobudo

Prioritetna področja

V Enotnem dokumentu za boljše zakonodajno in poslovno okolje se večji poudarek daje področjem, ki so se tekom analiz po posameznih fazah izkazala kot bolj problematična in v večji meri po nepotrebnem bremenijo gospodarstvo in državljane. To so:
  • okolje in prostor,
  • širše delovno pravno področje,
  • kohezija (črpanje evropskih sredstev),
  • področje financ (davki in trošarine ter druge dajatve) in
  • področje gospodarstva (statusno pravne zadeve in poslovna oziroma finančna poročila).
V prvotnem Akcijskem programu za zmanjševanje administrativnih bremen so bila v Sloveniji izbrana v tabeli 1 navedena prioritetna področja, znotraj katerih so bili določeni predpisi, ki so bili predmet merjenja s pomočjo EMMAS. Izbrana prioritetna področja se nanašajo na zakonodajne zahteve, ki predstavljajo veliko večino obremenitev, s katerimi se soočajo poslovni subjekti in državljani. To omogoča zakonodajalcu, da svoja prizadevanja usmeri na področja, na katera lahko najbolj vpliva z izboljšavo zakonodajnega okolja za poslovne subjekte in državljane. Tabela: Ocena administrativnih bremen (AB) in neto prihranki AB po prioritetnem področju


Tabela: Izsledki iz poročila o izvedeni 2. fazi (agregirani podatki)

Na evropski ravni so se prioritetna področja izbrala na podlagi pilotne študije iz leta 2006, ki je vključevala izvedene meritve na Češkem, Danskem, Nizozemskem in v Veliki Britaniji. V letu 2007 so predsedniki vlad na spomladanskem Evropskem svetu sprejeli zavezo za merjenje in znižanje administrativnih bremen v višini 25 % na 13 področjih do leta 2012. Več o izbiri prioritetnih področji na ravni EU si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije.