Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 10. 09. 2014

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Omogočiti olajšavo v začetku poslovanja pri plačevanju prispevkov

Olajšave za samozaposlene: predlagam, da omogočite olajšave v začetku poslovanja pri plačevanju prispevkov za socialno varnost tudi tistim, ki so pred leti že opravljali popoldansko dejavnost, pa so jo že zaprli pred začetkom veljavnosti...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 09. 2014

Pristojni organi: MDDSZ, MF, MGRT

Dodatna oblika samozaposlitve

  Predlagam, da se izdela oblika samozaposlitve za manjši obseg dela tako, da bi bile dajatve in prispevki za polovico nižji od dosedajnih. Moja izkušnja kaže, da mi bo uspelo v naslednjih mesecih zaračunati mesečno največ do 1.000 eur. Ker...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 04. 2014

Pristojni organi: MDDSZ, MzI, MK

Popis zapuščenih vasi in hiš

Pozdravljeni. V Sloveniji imamo kar nekaj zapuščenih vasi (na Primorskem, Dolenjskem, Štajerskem...), poleg tega pa imamo tudi precej hiš starih 100 in več let, ki so zapuščene in se podirajo, kažejo klavrno podobo kraja, predvsem na...

Preberite več

Datum oddaje: 28. 01. 2014

Pristojni organi: MDDSZ, MF, MGRT

Odpiranje s.p.

Pozdravljeni.   V Sloveniji živim že 2 leti in sem prosilec za mednarodno zaščito. Imam 4 mesece delovne dobe, kar pa je premalo za ustanovitev svojega podjetja, saj je predpisani minimum 9 mesecev delovne dobe. Rad bi odprl svoj s.p., saj...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 12. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI

Predlogi za občine

Pozdravljeni, posredujem vam predlog: 1. ko se sprejema urbanistični plan občin naj občine bolj razumno sprejemajo na katerih nepremičninah uveljavljajo predkupno pravico, ker je potrebno za vsako nepremičnino na kateri ima občina predkupno...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 11. 2013

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Sprememba popoldanskega s.p.

Stop birokraciji in sivi ekonomiji naenkrat! Imamo popoldanske s.p. za katere plačujemo minimalne prispevke in jih lahko imajo samo zaposleni, kar pa je za današnje razmere čisti lapsus. Spremeniti ta popoldanski s.p. tako, da ga lahko odpre...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 10. 2013

Kategorija: Kmetijstvo

Pristojni organi: MOP

Uporaba podatkov, ki so v bazi Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja

  Sem predstavnica podjetja, ki je vložilo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev. Kot dokazilo za odkup domače surovine smo predložili pogodbe, ki jih imamo podpisane z našimi kmetijskimi zadrugami. Ti podatki za dokazovanje surovin...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 09. 2013

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Lastništvo motornega vozila

Spoštovani. Pri urejanju lastništva motornega vozila smo naleteli na absurdno situacijo. In sicer osebno vozilo je bilo odjavljeno še v času ZVCP (starega zakona) in je bilo v hrambi pri takratnemu lastniku. Vozilo ni bilo registrirano še do...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 09. 2013

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Delovanje CSD Ptuj

Pozdravljeni. Predstavil bi rad delovanje CSD Ptuj, ki potrebuje dober mesec dni da ugotovi nepristojnost pri odločanju v zvezi s socialno pomočjo (vloga posredovana na CSD Ptuj 22.7. 2013, na CSD Gornja Radgona so odstop vloge prejeli šele 3....

Preberite več

Datum oddaje: 02. 09. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje državljana tretjih držav

Pozdravljeni, posredujem vam primer podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje državljana tretjih držav, kjer je eden od pogojev, za podaljšanje dovoljena za začasno prebivanje tudi pridobitev potrdila o nekaznovanju iz matične države od...

Preberite več