Dnevne prijave upokojencev na ZZZS

Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MJU

Pozdravljeni.

Seznanjen sem bil, da ZZZS za tiste upokojence, ki zaradi izboljšanja premoženjskega stanja ob upokojitvi še dodatno opravljajo določeno delo v nekem obsegu, ne posreduje vseh podatkov dnevno na ZPIZ. Podatke si izmenjujejo zgolj tedensko, kar ima za posledico, da ti ljudje v vmesnem obdobju nimajo urejenega zavarovanja. Nedopustno je, da nekdo, ki je celo življenje delal in plačeval prispevke in tudi sedaj, ko občasno dela poskrbi, da je vse urejeno, nima zagotovljenih ključnih pravic, ki mu pripadajo. To gre za starejše ljudi, ki večkrat obiskujejo zdravnika in lekarne in so zaradi nedoslednosti države primorani zdravila tudi plačevati. Prosim za čimprejšnjo ukrepanje na področju sporočanja podatkov ZZZS in ZPIZ v primerih, ko upokojenci še dodatno delajo.

Implementirana rešitev

Obveščamo vas, da smo se na Ministrstvu za javno upravo s podobno pobudo že srečali, pri čemer smo v sodelovanju s pristojnimi institucijami, (Ministrstvom za zdravje-MZ, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti-MDDSZEM, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje-ZPIZ ter Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije-ZZZS) prišlo do dogovora, da bodo prijave upokojencev na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) potekale vsakodnevno (in ne enkrat tedensko, kot je bila praksa doslej).

Namen pobude je bil predvsem ta, da ne bi več prihajalo do neljubih zamikov pri prijavah, posledica katerih je bilo nekajdnevno neurejeno zdravstveno zavarovanje in iz tega izhajajoče težave.

Na MJU smo menili, da do takšnih situacij ne bi smelo prihajati, zato smo takoj pričeli z reševanjem konkretne težave in jo v najkrajšem možnem času tudi uspešno rešili. MJU skrbi za informacijski sistem e-Vem, ki med drugim nudi tudi elektronsko podporo postopkom za prijavo v socialna zavarovanja, zato je bilo ključno sodelovanje z ZPIZ, ZZZS, MDDSZEM in MZ.

V prvi polovici leta 2015  bo vzpostavljena tudi informacijska podpora za posredovanje in obdelavo teh podatkov med ZZZS in ZPIZ, prek sistema e-VEM, kot je že v obstoječem razvojnem načrtu ZPIZ, ZZZS in MJU, ki bo omogočala še bolj enostavno izvedbo teh postopkov in določene prihranke tako na strani uporabnikov, kot organov.