Sprememba Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki

Pristojni organi: , MNZ, Policija

Pobuda posredovana 25. 4. 2013

 

Ukvarjamo se s sezonsko maloprodajo pirotehničnih izdelkov. Ob vsakokratni postavitvi zabojnika zaprosimo UE, da nam izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti maloprodaje pirotehničnih izdelkov. Vsako leto enak postopek. Vlogo pošljemo 60 dni pred nameravano postavitvijo, plačamo takso, fotokopiramo vsa dokazila, itd.  1. 12. sledi postavitev prodajaln in prošnja na UE, da prodajalna stoji in da naj čim prej izdajo dovoljenje. Zgodba, ki se ponavlja že 5 let.

Lani smo  15. 12. prvič postavili prodajalno v Novem mestu. Upravna enota je opravila ogled prodajalne in izdala dovoljenje. Inšpektor Tržnega inšpektorata je 21.12. opravil nadzor in izdal odločbo o prekršku, saj naj bi vršili maloprodajo brez dovoljenja pristojnega organa. Dovoljenje oz. odločbo smo sicer imeli, ampak še ni bila pravnomočna. Odločba je postala pravnomočna šele 5.1.2013 (15. dni po izdaji) in šele takrat bi lahko pričeli s prodajo. Mi pa smo prodajalno pred datumom pravnomočnosti že odstranili, saj prodajamo le do 31.12.! Globa: pravna oseba 3.000€ in odgovorna oseba 400€.
Prodajalne ne moremo postaviti en mesec prej, saj za vsak dan postavitve plačujemo najemnino. Če se zakonodaja ne menja, je izdaja vsakokratnih ponavljajočih se dovoljenj nesmiselna in tako za upravni organ kakor za gospodarstvo nepotreben strošek.Implementirana rešitev

21. 11. 2013

 

S spremembo Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki, se ukinja datumsko določen čas (od 1. decembra do 10. januarja) prodaje pirotehničnih izdelkov iz zabojnikov ter tako omogoča postavitev zabojnika in prodajo pirotehničnih izdelkov za čas, določen v pogodbi z lastnikom ali upravljavcem zemljišča o postavitvi zabojnika na zemljišču (vendar največ za pet let), na katerem ga prodajalec namerava postaviti. Na podlagi spremembe uredbe bo potrebno ob vsakokratni ponovni postavitvi zabojnika na isti lokaciji v času veljavnosti dovoljenja za prodajo pirotehničnih izdelkov, najkasneje v dveh delovnih dneh le to priglasiti pristojni upravni enoti.