Oddajte pobudo

Sprotno objavljanje prečiščenih uradnih besedil predpisov

Področje: Delovno pravno
Pristojni organi: SVZ
  • 07. 05. 2012Pobuda objavljena
  • 07. 05. 2012Pobuda posredovana v odziv
  • 24. 09. 2012Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam, da se v enotni spletni zbirki veljavne zakonodaje sproti in redno objavljajo uradna prečiščena besedila zakonov, pravilnikov itd. (npr. po vzoru avstrijskega ris-a). V Ur. l. naj se še naprej objavljajo spremembe, a hkrati naj se ustvari zbirka uradnih prečiščenih besedil, ki bo redno aktualizirana (ob pričetku veljave posamezne spremembe zakona itd.). Trenutno je namreč že majhna umetnost iz tisoč in ene objavljene spremembe izluščiti vsebino, ki je dejansko veljavna. Tak "red" na velja za vso zakonodajo, ne le za eno področje.

Odgovor pristojnega organa

Prečiščena besedila predpisov se že pripravljajo in objavljajo na naslednjih naslovih:


-    na spletnih straneh organov in organizacij, ki so predpis sprejeli ali izdali,
-    na spletni strani Državnega zbora:  http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov,
-    v registru predpisov Pravno – informacijskega sistema Republike Slovenije http://www.pisrs.si.

Vsi naslovi so dostopni brezplačno.