Oddajte pobudo

Predlog za spremembo Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah

Področje: Poslovni SOS
Pristojni organi:
  • 24. 04. 2012Pobuda objavljena
  • 24. 04. 2012Pobuda posredovana v odziv
  • 26. 04. 2012Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani,
dajem pobudo, naj se spremeni načrtovani ukrep s področja gospodarstva in sicer v zvezi z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah(ZASP). Plačevanje nadomestil ureja zakon in predlagam naj se sredstva nakazujejo na podračun države in ne na račun kolektivnih organizacij, saj tudi nadzor vrši tržni inšpektorat. Te kolektivne organizacija ne ločijo med računi in predračuni. Za neplačilo po predračunu izstavijo odvetniške stroške in stroške opomina.

Odgovor pristojnega organa

Besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah je bilo pred kratkim v javni obravnavi - zaključila se je 16. 3. 2012. Tekom obravnave smo prejeli več pripomb, ki se nanašajo na problem plačevanja prispevkov kolektivnim organizacijam po predračunu. Med prejete pripombe bomo vključili tudi vašo pobudo ter jo poskusili v največji možni meri upoštevati.