Oddajte pobudo

Ureditev izdaje potrdil Ministrstva za pravosodje za pravne osebe preko portala SPOT

Pristojni organi: MDP, MP
  • 29. 11. 2023Pobuda objavljena
  • 29. 11. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 22. 12. 2023Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Kot prilogo za določene uradne postopke je občasno potrebno priložiti Potrdila iz kazenskih evidenc Ministrstva za pravosodje, tako za fizično osebo - zakonitega zastopnika pravne osebe, kot tudi za pravno osebo. Za fizično osebo lahko pridobiš potrdilo preko eUprave praktično takoj, medtem ko pa je potrebno za pravno osebo še vedno urejati zadevo preko pisne vloge, ki se po navadni pošti pošlje na Min. za pravosodje RS in to traja nekaj dni. Zadevo bi lahko država uredila preko portala SPOT, da bi se potrdilo za pravno osebo izdalo takoj, kot je smiselno urejeno preko eUprave za fizične osebe.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za pravosodje: 

Zahvaljujemo se vam za pobudo. Ministrstvo za pravosodje je v juniju letos začelo uporabljati nov informacijski sistem za upravljanje kazenskih evidenc. Prenova nam omogoča tudi boljšo integracijo z drugimi sistemi, kot je tudi na primer portal SPOT. Ministrstvo je prav tako z zadnjo spremembo Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) zagotovilo ustrezno pravno podlago za povezovanje kazenske evidence konkretno s portalom SPOT. Ta povezava bo omogočila hitrejše in bolj ekonomično pridobivanje potrdil iz kazenskih evidenc za poslovne subjekte. Trenutno predvidevamo, da bomo aktivnosti za vzpostavitev povezave sistemov začeli v prvih mesecih prihodnjega leta. Zaenkrat ni mogoče napovedati, kdaj bo povezava dejansko vzpostavljena in na voljo uporabnikom.

Odgovor Ministrstva za digitalno preobrazbo: 

Prejeto pobudo, ki se nanaša na digitalizacijo in elektronsko podprt postopek pridobitve izpisa izkazenske evidence, na Ministrstvu za digitalno preobrazbo podpiramo. Ker gre za potrdilo, ki se nanaša na potrebe poslovnih subjektov in zastopnikov, bi bilo smiselno in utemeljeno, da se elektronski dostop do potrdil iz kazenske evidence zagotovi na portalu SPOT. Digitalizacija posameznega postopka je v pristojnosti resornega organa, v tem primeru Ministrstva za pravosodje. Pobudo za digitalizacijo predmetnega postopka smo že obravnavali na obeh ministrstvih. Glede na obseg in število uporabnikov, ki bi jim digitalizacija tega postopka bistveno olajšala dostop do potrebnih podatkov oz. potrdila, ocenjujemo, da bo navedeni postopek obravnavan z višjo prioriteto in v upanju, da bo elektronski postopek v doglednem času na voljo,