Oddajte pobudo

Zaznan napredek pri zmanjševanju administrativnih ovir v Sloveniji

Pozitivni premiki so vidni na področju delovanja države, kot so zmanjšanje administrativnih ovir, izboljšanje insolventne zakonodaje in učinkovitost pravosodnega sistema.

V okviru zmanjševanja administrativni ovir in zakonodajnih bremen Ministrstvo za javno upravo že več kot desetletje sodeluje z ostalimi odgovornimi organi in zainteresirano javnostjo, da oblikujemo poslovno in zakonodajno okolje, ki bo ugodno vplivalo na razvoj celotne Slovenije.

V okviru projekta STOP birokraciji imamo vrsto aktivnosti, ki na vsakodnevni ravni prispevajo delček k temu mozaiki. Zbiramo pobude in predloge državljanov in podjetji za zmanjšanje administrativnih ovir in jih usklajujemo ter rešujemo s pristojnimi organi, sodelujemo z deležniki v procesu priprave boljših predpisov in presoji posledic predlogov predpisov na gospodarstvo, sodelujemo pri uvajanju inovativnih metod dela v državni upravi in podpiramo vse aktivnosti, ki imajo vpliv na boljše zakonodajno in poslovno okolje.

Slovenija v primerjavi s predhodnim letom skupno ostaja na 37. mestu od skupno 63 držav, kot največjo prednost se izpostavlja vključenost v mednarodno trgovino, cenovna konkurenčnost, usposobljena delovna sila, visoka izobrazbena raven in zanesljiva infrastruktura, kakovost izobraževanja in dohodkovna enakost, varna družba ter enakost med spoloma. Naše pomanjkljivosti so nizek delež mednarodnih investicij, izvoz tržnih investicij, delovno pravna zakonodaja, neurejen letalski promet ter demografija.

V raziskavo so vključene štiri kategorije, in sicer gospodarska uspešnost, vladna učinkovitost, poslovna učinkovitost in razvojna infrastruktura. Statistični podatki predstavljajo dve tretjini skupne ocene, tretjino skupne ocene pa predstavljajo podatki na podlagi anket med managerji iz mikro malih, srednjih in velikih podjetji. Letos je bilo v raziskavo vključenih več kot 6000 managerjev, od tega 100 slovenskih.

Vir: Delo, 12. 7. 2019