Oddajte pobudo

Z ustanovitvijo probacijske službe do prihrankov in pozitivnih sprememb

Eden pomembnejših ukrepov na področja zmanjševanja administrativnih ovir in pozitivnih posledic za na socialnem področju je projekt Ustanovitve probacijske službe na Ministrstvu za pravosodje.

Splošni cilji na podlagi identificiranih problemov so:
1.    Enovito izvajanje probacijskih aktivnosti
2.    Povečanje učinkovitosti izvrševanja skupnostnih sankcij
3.    Celovita obravnava storilcev kaznivih dejanj
4.    Vključevanje storilcev kaznivih dejanj v skupnost
5.    Zaščita žrtev in družbe

Z uresničitvijo zgoraj zastavljenih ciljev se je z realizacijo ukrepa povečala uporaba skupinskih sankcij. Ob tem se ocenjuje, da se bo delež povratnikov zmanjšal za 7%, prav tako se bo zmanjšala prezasedenost zaporov in stroški obravnave storilcev kaznivih dejanj.

V okviru evalvacije ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov, ki je bila pripravljena na Ministrstvu za javno upravo, se ocenjuje, da so se skupaj na letni ravni zmanjšala administrativna bremena za 1.394.476,35 EUR.

Evalvacija ukrepa " Ustanovitev probacijske službe" je objavljena na naši spletni strani