Oddajte pobudo

Z eVlogo do izplačila solidarnostnega dodatka študentom

Vlada je sprejela sedmi protikoronski paket (PKP7), v katerem med drugim namenja solidarnostni dodatek tudi študentom. Sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za študente zagotavlja država iz proračuna. Enkratni solidarnostni dodatek iz tega naslova se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od enkratnega solidarnostnega dodatka za študente ne plača dohodnina.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo na podlagi vložene eVloge prejeli vsi redni in izredni študenti s stalnim prebivališčem v Sloveniji in se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih v RS in na dan 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, 14., 15., 16., 17., in 25. člen).

Od danes dalje je na eUpravi na voljo eVloga, katero morajo upravičenci za pridobitev dodatka oddati najkasneje do 31. januarja 2021. Vloge po 31. januarju 2021 ne bo več mogoče oddati.

Na podlagi vložene vloge, bo do 31. januarja 2021 nakazan dodatek študentom in študentkam, ki bodo preko eUprave vlogo oddali do 25. januarja 2021 do polnoči. Tisti, ki bodo vlogo oddali od 26. do 31. januarja 2021, bodo izplačilo prejeli v mesecu februarju 2021. Rok za nakazilo velja za upravičene in popolne vloge, v katerih bodo navedeni pravilni podatki (transakcijski račun, EMŠO).

Za vsa vprašanja se od 14. januarja 2021 dalje lahko obrnete na Enotni kontaktni center na e-naslov ekc@gov.si ali na telefonsko številko 080 2002 (ob delavnikih med 8. in 16. uro). Pri izpolnjevanju vloge upoštevajte, da 30. in 31. januarja 2021 podpora ne bo zagotovljena.