Oddajte pobudo

Vzpostavitev enotnega postopka za pridobitev dovoljenja za prebivanje in delo tujcev preko enotne točke za izdajo

Z realizacijo navedenega ukrepa so se poenostavili postopki za pridobitev enotnega dovoljenja z vidika prebivanja in dela. Na podlagi realizacije ukrepa je omogočeno, da državljani tretjih držav na slovenski trg dela dostopajo na podlagi enotnega dovoljenja, ki omogoča hkrati prebivanje in delo. Dovoljenje se izda na podlagi enotne vloge v okviru enotnega postopka.