Oddajte pobudo

Večja transparentnost pri javnih naročilih

Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju MJU) je v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za javna plačila uspešno sodelovalo na razpisu Evropske komisije iz programske sheme CEF Telecom - podpodročje eProcurement, kar bo pomembno vplivalo na večjo transparentnost javnega naročanja.

MJU, kot nosilec portala javnih naročil in koordinator aktivnosti projekta, ima v planu nadgraditev registra pogodb, ki se nahaja na portalu javnih naročil.

Transparentnost porabe javnih sredstev in s tem javnega naročanja, bo zainteresirani javnosti vidna na način, da bo možno sprotno spremljanje izvrševanja vseh pogodb, sklenjenih na podlagi postopkov javnega naročanja. Hkrati bo tudi omogočeno dostopanje do porabe sredstev in realizacije po posamezni pogodbi.

Za izvedbo zastavljenega projekta bo potrebna prilagoditev obstoječe zakonodaje, predvsem gre za spremembo Zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov, ki določajo obveznost poročanja. Uprava RS za javna plačila bo izdelala poseben poročevalski portal, preko katerega bodo naročniki mesečno poročali o izvršenih plačilih na podlagi sklenjenih pogodb o izvedbi javnega naročanja. Podatki, pridobljeni na tak način, se bodo povezovali s portalom javnih naročil in nadgrajenim registrom pogodb.

Vrednost projekta je 302.999,06 evrov, od tega je v višini do 75% sofinanciran s strani Evropske komisije. Projekt bo predvidoma trajal 18 mesecev in se bo zaključil v aprilu 2022.

Preberite več na https://www.gov.si/novice/2020-10-15-povezovanje-portalov-uprave-rs-za-javna-placila-in-ministrstva-za-javno-upravo-za-vecjo-transparentnost-javnega-narocanja/