Oddajte pobudo

Uspešno zaključen dogodek »Z aplikacijo MSP test do priprave boljših predpisov«

V torek, 15. maja 2018, se nam je na Ministrstvu za javno upravo pridružila zelo kreativna, sodelovalna in motivacijsko usmerjena zainteresirana javnost.

Osrednja tema dogodka je bila predstavitev osnovnih funkcionalnosti aplikacije MSP test. Udeležencem smo odgovorili na vprašanja kaj je MSP test, kdaj je obvezen, kakšen je njegov namen in kdo vse ga pripravi, kaj so to alternative, kaj obveznosti.  Poudarek je bil na temo kako pripravi boljše predpise s pomočjo dobre presoje posledic na gospodarstvo.

Ključnega poudarek delavnice za področje boljše zakonodaje je bil poudarek na prepoznavanju pomembnost sodelovanja nas vseh, kot zainteresirane javnosti. Vsak od nas ima namreč pravico biti informiran in se vključiti v odločanje. V tem delu smo udeležence še posebej dobro opremili z  zlatimi pravili sodelovanja vseh ciljnih skupin in zavedanjem kakšne so dolgoročne koristi za nas vse.

Že samo v okviru projekta STOP birokraciji imamo vzpostavljeni dve poti možnosti sodelovanja vse zainteresirane javnosti:

-    oddaja pobude na portalu STOP birokraciji;
-    preko eDemokracije oddaja komentarja k osnutkom predpisov z MSP testom.

Sodelovanje s Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v okviru promocijske kampanje EU projekt, MOJ projekt je doprineslo k večji prepoznavnosti aplikacije MSP test in posledično tudi večjemu zavedanju pomembnosti medsebojnega sodelovanja različnih ciljih skupin.    

Hvala vsem za čas, dobro voljo in predloge za boljšo zakonodajo na včerajšnjem dogodku.

In ne pozabite: »Vključite se tudi vi in prispevajte svoj delež k boljši zakonodaji«.